Verantwoord opschalen Eerstelijns OogZorg

Van “Nee, tenzij” naar “Ja, mits”

Nu de eerste crisis voorbij is, zien we dat er ruimte ontstaat om ook de niet spoedeisende eerstelijns oogzorg weer te gaan opstarten. onderstaande leidraad “veranmtwoordopschalenOogZorgPraktijken” is een professioneel afwegingskader, waarbinnen de OogZorgPraktijken met de juiste professionele risico afwegingen voor de gezondheid van zichzelf en die van de patiënt, veilig zorg kunnen leveren.

verantwoordopschalenOogZorgPraktijken

Veiligheid is leidend, daarom maakt de professional voor iedere situatie met de juiste informatie, opnieuw het besluit of de zorg veilig geleverd kan worden.

« Terug naar overzicht