Protocollen en werkinstructies

Protocollen en werkinstructies

De OogZorgPraktijken leveren Integrale zorg, hiermee wordt het geheel van activiteiten bedoeld, die tot doel hebben alle processen in een OogZorgPraktijk die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg, zodanig te sturen en te borgen dat de zorg de kwaliteit heeft die we met elkaar nastreven.

Integrale vraagstukken, vragen om integrale oplossingen.  OPZN benaderd de protocollen zoveel als mogelijk is vanuit een integrale  transmurale visie. De zorg kent drie echelons, te weten:

1e lijns zorg: zorg geleverd door de huisarts, komt de huisarts er niet uit, verwijst deze naar de 2e lijn

2e lijns zorg: Medisch Specialistische zorg geleverd binnen de muren van het ziekenhuis (intramuraal), komt de specialist er niet uit, verwijst deze naar de 3e lijn

3e lijnszorg: Medisch Specialistische zorg geleverd binnen de muren van een universitair ziekenhuis (intramuraal).

Om als optometrist zorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk om binnen  en buiten de muren van het ziekenhuis samen te werken (transmuraal).

De protocollen van OogZorgPraktijken Nederland zijn dusdanig opgesteld dat de verantwoordelijkheden van en momenten waarop overdracht naar een andere zorgverlener plaatsvindt, zoveel als geïntegreerd is in de protocollen waar praktijken mee werken om de zorgvraag integraal te kunnen beantwoorden.

Protocol optometrisch (basis) onderzoek.

Diabetes protocol

Glaucoom protocol

Protocol Droge ogen onderzoek

Leeftijdgebonden Maculadegeneratie protocol