Optometrist

EerstelijnsOogZorg Praktijken zijn het eerste aanspreekpunt voor laag complexe oogzorg. De optometrist werkt als een filter tussen de huisarts en de oogarts, waardoor de oogarts zich meer kan richten op de specialistische oogzorg. Dit voorkomt onnodig (duur) ziekenhuisbezoek en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

De optometrist kan namelijk bepalen of er wel of geen oogheelkundige aandoening aanwezig is en kan u zo nodig zelf of in samenwerking met de huisarts behandelen of onder controle houden. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere medische behandeling door een oogarts noodzakelijk is, dan wordt u naar uw huisarts doorverwezen, waarna hij/zij bepaalt of u doorverwezen wordt naar de oogarts.

Waarvoor kunt u voor bij de optometrist terecht?

U kunt terecht bij de optometrist voor diagnostiek bij oogklachten, het aanmeten van  optische hulpmiddelen (bril, contactlenzen) en de eerstelijns behandeling van droge ogen en  asthenope klachten.  Indien noodzakelijk stuurt de optometrist u door naar een andere  zorgverlener. Dit is meestal de oogarts of de huisarts. Indien er geen gezondheidsrisico voor u bestaat houdt de optometrist u onder controle.
Ook kan de optometrist gerichte screening uitvoeren bij patiënten met diabetes mellitus of risico op glaucoom. Tevens geven optometristen advies bij klachten en afwijkingen die niet bedreigend zijn voor het gezichtsvermogen en geen behandeling van de oogarts behoeven. De grenzen van deze pathologie zonder gezondheidsrisico voor de patiënt  kunnen regionaal in afstemming tussen oogartsen, huisartsen en optometristen worden  afgesproken, zie hiervoor het regionaal verwijsbeleid.
Een medische behandeling gebeurt altijd door de oogarts/huisarts.

Herkent u één van deze klachten?

• Wazig of dubbelzien
• Vermoeide, jeukende of geïrriteerde ogen
• Rode ogen
• Tranende ogen
• Droge ogen
• Last van de ogen bij lezen of beeldschermwerk
• Hoofdpijn
• Moeite met scherpstellen
• Pijn in of rond de ogen
• Lichtflitsen
• Vlekjes of draadjes die voor het beeld drijven

Heeft u of één van uw familieleden één van onderstaande aandoeningen?

• Diabetes mellitus (suikerziekte)?
• Hypertensie (hoge bloeddruk)?
• Maculadegeneratie (netvliesprobleem met afnemende gezichtsscherpte)?
• Glaucoom (afwijking aan de oogzenuw die leidt tot gezichtsvelduitval)?

Dan is het verstandig om met uw huisarts te overleggen of het verstandig is uw ogen te laten onderzoeken bij de optometrist.

Prefentieve functie

Ook als u nog geen problemen ervaart met het zien en er geen bijzonderheden zijn in de familie. Is het prettig om te weten hoe het met de gezondheid van uw ogen is gesteld. Daarvoor kunt u ook een afspraak maken met de optometrist. Een preventief onderzoek wordt niet betaald uit de zorgverzekeringswet en dient u zelf te bekostigen.


De optometristen die werken bij praktijken van Oogzorg Praktijk Nederland zijn lid van Optometristen Vereniging Nederland

Optometristen Vereniging Nederland