Samenwerking Ede

Samenwerken

Samen met andere zorgverleners wil OogZorg Praktijken Nederland vernieuwende en innovatieve wijze van OogZorg optuigen en werken aan verbetering.

Hieronder leest u over een nieuwe vorm van transmurale oogheelkundige zorg in de eerste lijn, waarbij huisartsen, oogartsen, optometristen en de zorgverzekeraar samen werken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden met minimaal gelijkblijvende kwaliteit

Oogvallei, samenwerken aan de beste OogZorg

In 2019 zijn we gestart met het project “Oogvallei, samenwerken aan de beste OogZorg” in regio Gelderse Vallei. Het project is een aangepast vervolg op de pilot Beter Zicht die in 2017 werd uitgevoerd. Huisartsen kunnen ervoor kiezen om patiënten voor basis diagnostisch oogheelkundig onderzoek en behandeling te verwijzen naar de 4 deelnemende oogzorgpraktijken waar gevisiteerde optometristen werkzaam zijn. De oogzorgpraktijken zijn aangesloten bij OZPN (www.oogzorgpraktijkennederland.nl) die toeziet op de kwaliteit van de optometristen en deze met regelmaat controleert. Dit project wordt ondersteund door de oogartsen van Bergman Clinics, de Huisartsen Gelderse vallei (HAGV) en Menzis. Een zorgpad, verwijsbeleid en programma van eisen zijn in gezamenlijkheid ontwikkeld en toegevoegd in de bijlages.

Wat betekent dit voor u als huisarts

Eerstelijns optometristen voeren zelfstandig oogheelkundig onderzoek en behandeling uit. Zij gaan op het verzoek van de huisarts én uitdrukkelijk ook zijn/haar verwijzing oogheelkundig onderzoek bij patiënten met niet-spoedeisende oogheelkundige klachten verrichten. De optometrist is verantwoordelijk voor zijn/haar zorgverlening en kan ook zelfstandig verwijzen naar de oogarts. De huisarts ontvangt altijd een terugkoppeling en zo nodig advies van de optometrist.

Wat betekent dit voor u als patiënt

Oogheelkundig onderzoek en behandeling door de optometrist is voor patiënten dichtbij huis en snel toegankelijk. Streven is om de patiënt na verwijzing binnen twee weken te zien op het spreekuur van de optometrist. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico van de patiënt niet wordt aangesproken.

Samenwerking zorgverleners

In dit project kunnen huisartsen verwijzen naar de optometristen werkzaam in de volgende oogzorgpraktijken:

  • OogZorg Praktijk Van der Wiel Optiek en Optometrie, Ede.
  • OogZorg Praktijk Optiek Sloof, Ede.
  • OogZorg Praktijk Optiversum optometrie , Veenendaal.
  • OogZorg Praktijk Bril 29, Wageningen

Bij vermoeden op een refractieafwijking zonder vermoeden op pathologie kan de patiënt naar een opticien van eigen keuze.

Rol Menzis

Menzis initieerde en ondersteunt dit project, gezien de voorziene meerwaarde op kwaliteit, tevredenheid patiënten en zorgverleners, kosten en voorkomen van wachtlijsten op lange termijn. Deze samenwerking loopt sinds 2019 en zal vanwege de resultaten ook in 2024 gecontinueerd worden. 

Evaluatie
In 2023 hebben twee evaluatiebijeenkomsten plaatsgevonden. In 2024 plannen we vanwege de stabiele resultaten 1 evaluatiemoment waar deelnemende oogzorgpraktijken, OogZorg Praktijken Nederland, Bergman Clinics, CHBB geregistreerde huisarts oogheelkunde, en stafmedewerkers van Menzis, HAGV en Mura Zorgadvies aanwezig zullen zijn.

Huisarts of oogarts, heeft u of uw patiënt klachten over de oogzorgpraktijk?

Dan kunt u of uw patiënt daarvoor terecht bij uw oogzorgpraktijk. Neemt u info@oogzorgpraktijknederland.nl graag mee in de cc.

Optometrist, heeft u inhoudelijke vragen?

Dan kunt u daarvoor terecht bij OogZorg Praktrijken Nederland via info@oogzorgpraktijkennederland.nl

Heeft u vragen over het project of over de evaluatie?

Dan kunt u daarvoor terecht bij Anneke Jansen, projectleider Mura Zorgadvies (www.mura.nl). Via annekejansen@mura.nl of via 06-82400242.

 

Bijlagen