Samenwerking Ede

Samenwerken

Samen met andere zorgverleners wil OogZorg Praktijken Nederland vernieuwende en innovatieve wijze van OogZorg optuigen en werken aan verbetering.

Hieronder leest u over een nieuwe vorm van transmurale oogheelkundige zorg in de eerste lijn, waarbij huisartsen, oogartsen, optometristen en de zorgverzekeraar samen werken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden met minimaal gelijkblijvende kwaliteit

Oogvallei, samenwerken aan de beste OogZorg

Vanaf 1 augustus/september 2019 starten we met het project “Oogvallei, samenwerken aan de beste OogZorg” in regio Gelderse Vallei. Het project is een aangepast vervolg op de pilot Beter Zicht die in 2017 werd uitgevoerd. Huisartsen kunnen ervoor kiezen om patiënten voor basis diagnostisch oogheelkundig onderzoek en behandeling te verwijzen naar de 3 deelnemende oogzorgpraktijken waar gevisiteerde optometristen werkzaam zijn. De oogzorgpraktijken zijn aangesloten bij OZPN (www.oogzorgpraktijkennederland.nl) die toeziet op de kwaliteit van de optometristen en deze met regelmaat controleert. Dit project wordt ondersteund door de oogartsen van Bergman Clinics, de Huisartsen Gelderse vallei (HAGV) en Menzis. Een zorgpad, verwijsbeleid en programma van eisen zijn in gezamenlijkheid ontwikkeld en toegevoegd in de bijlages.

Wat betekent dit voor u als huisarts

Eerstelijns optometristen voeren zelfstandig oogheelkundig onderzoek en behandeling uit. Zij gaan op het verzoek van de huisarts én uitdrukkelijk ook zijn/haar verwijzing oogheelkundig onderzoek bij patiënten met niet-spoedeisende oogheelkundige klachten verrichten. De optometrist is verantwoordelijk voor zijn/haar zorgverlening en kan ook zelfstandig verwijzen naar de oogarts. De huisarts ontvangt altijd een terugkoppeling en zo nodig advies van de optometrist.

Wat betekent dit voor u als patiënt

Oogheelkundig onderzoek en behandeling door de optometrist is voor patiënten dichtbij huis en snel toegankelijk. Streven is om de patiënt na verwijzing binnen twee weken te zien op het spreekuur van de optometrist. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico van de patiënt niet wordt aangesproken.

Samenwerking zorgverleners

In dit project kunnen huisartsen verwijzen naar de optometristen werkzaam in de volgende oogzorgpraktijken:

  • OogZorg Praktijk Van der Wiel Optiek en Optometrie, Ede.
  • OogZorg Praktijk Optiek Sloof, Ede.
  • OogZorg Praktijk Optiversum optometrie , Veenendaal.

Bij vermoeden op een refractieafwijking zonder vermoeden op andere pathologie kan de patiënt naar een opticien van eigen keuze.

Rol Menzis

Menzis initieerde en ondersteunt dit project, gezien de voorziene meerwaarde op kwaliteit, tevredenheid patiënten en zorgverleners, kosten en voorkomen van wachtlijsten op lange termijn. Deze pilot loopt 3 jaar en eindigt uiterlijk op 30 juni 2022. Op basis van evaluaties van de pilot en de landelijke voortgang op het verkrijgen van een betaaltitel voor optometristen, zal bekeken worden of en hoe het project wordt gecontinueerd.

Duur project en evaluatie
Vanaf 1 augustus/september 2019 start het project voor de duur van 3 jaar. U als patiënt wordt nadat u verwezen bent, gevraagd om de ontvangen zorg te evalueren. De samenwerkende zorgverleners wordt 2 keer per jaar gevraagd een evaluatievragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten leveren input voor de evaluatiebijeenkomsten waar deelnemende oogzorgpraktijken, OogZorg Praktijken Nederland, Bergman Clinics, CHBB geregistreerde huisarts oogheelkunde, en stafmedewerkers van Menzis, HAGV en Mura Zorgadvies aanwezig zullen zijn.

Huisarts of oogarts, heeft u of uw patiënt klachten over de oogzorgpraktijk?

Dan kunt u daarvoor terecht bij uw oogzorgpraktijk. Neemt u info@oogzorgpraktijknederland.nl graag mee in de cc.

Optometrist, heeft u inhoudelijke vragen?

Dan kunt u daarvoor terecht bij OogZorg Praktrijken Nederland via info@oogzorgpraktijkennederland.nl

Heeft u vragen over het project of over de evaluatie?

Dan kunt u daarvoor terecht bij Anneke Jansen, projectleider Mura Zorgadvies (www.mura.nl). Via annekejansen@mura.nl of via 06-82400242.

 

Bijlagen