Oogonderzoek

Een eerstelijns optometrisch onderzoek begint met een anamnese gesprek. Hieruit wordt duidelijk wat de huidige situatie is en de aard van de klacht. Daarna volgt het oogheelkundig onderzoek.
Tijdens de anamnese wordt gevraagd naar de eisen die u aan het gezichtsvermogen stelt, wat uw bezoek reden is, of u in het verleden wel eens bij een optometrist/orthoptist of oogarts bent geweeest, wat uw algemene gezondheid is, of u allergieën heeft, of er in uw familie oogziekten bekend zijn en of u en zo ja welke medicatie u gebruikt.

Het basis oogheelkundig onderzoek bestaat uit:
• Meten van de gezichtsscherpte zonder/met huidige correctie (visus bepaling)
• Refractiebepaling (bepaling oogafwijking, nog niet geschikt voor een bril*)
• Oogdrukmeting met een contact tonometer (tonometrie)
• Spleetlamponderzoek van het voorste deel van het oog inclusief kamerhoekbepaling
• Uw ogen worden gedruppeld met een pupil verwijdend middel (mydriaticum/tropicamide**)
• Onderzoek van de media (lens en glasvocht) van het oog
• Onderzoek achterste deel (netvlies) van het oog (fundusscopie)
• Indien daar aanleiding toe is wordt nader onderzoek gedaan met een corneatopograaf of oculair
coherence tomography (OCT).

Hieruit wordt duidelijk of uw zorgvraag door de optometrist beantwoord kan worden, indien nodig wordt u door de optometrist terugverwezen naar uw huisarts of de oogarts als de optometrist dat nop basis van het onderzoek noodzakelijk acht.
Er volgt altijd een terugkoppeling met de huisarts.

* Indien het basis oogheelkundig onderzoek aanleiding geeft tot het doen van een oogmeting kan deze aanvullend op het onderzoek worden verricht door een opticien of optometrist naar keuze van de patiënt. Mogelijk worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

** Uw ogen worden gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Door deze druppels gaat u waziger zien en wordt u gevoelig voor licht. Wij raden u aan een zonnebril mee te nemen en niet zelf auto te rijden. Het effect van de druppels houdt ongeveer twee a drie uur aan.

De Corneatopograaf
Middels topografie wordt de oppervlakte van uw hoornvlies, het doorzichtige koepeltje aan de voorkant van uw oog in kaart gebracht. U kunt dit vergelijken met de hoogtekaarten in een atlas. Bij een corneatopografie wordt naast de vorm van de voorkant, vaak ook de dikte en de achterkant van uw hoornvlies in beeld gebracht.
Naast inzicht in de vorm van uw hoornvlies, wordt ook een beeld verkregen van de kwaliteit van uw traanvocht, wat aanleiding kan geven tot nader onderzoek van de kwaliteit van uw traanvocht.

De oculair coherence tomography

Tijdens een optometrisch onderzoek maken we gebruik van de nieuwste apparatuur, waaronder een OCT scan. Dit staat voor Optical Coherence Tomography.
Deze geavanceerde scan gebruikt licht om weefsels in het oog zichtbaar te maken in 3D. Hierdoor gaat het onderzoek veel verder dan een normaal onderzoek waarin uw ogen alleen in 2D nagekeken worden. Verschillende onderdelen van het netvlies kunnen grondig gescreend worden op afwijkingen. Hele prille stadia van oogaandoeningen zoals Macula Degeneratie, Glaucoom, netvlies loslatingen, macula pucker en problematiek veroorzaakt door diabetes mellitus kunnen vlot en vroegtijdig worden opgespoord.

Hoe ervaart u een OCT onderzoek?

Tijdens de scan ervaart u een korte lichtflits terwijl u ontspannen naar een lampje in de scan kijkt. Het scannen gaat vlot en we kunnen u meteen de resultaten laten zien. We leggen u in begrijpelijke taal uit wat er te zien is.

Soorten onderzoek met de OCT scan:

Macula: dit is het meest lichtgevoelige gedeelte van het netvlies, en bestaat uit vele lagen. De OCT scan kan alle lagen van de macula in beeld brengen.

Oogzenuw: de oogzenuw seint informatie van het netvlies door naar uw hersenen. Het is van groot belang dat de oogzenuw optimaal functioneert. Met de OCT scan kunnen we functieverlies in een heel pril stadium herkennen, bijvoorbeeld bij het vermoeden van glaucoom. Omdat de scan zo nauwkeurig is zijn afwijkingen al op te sporen voordat u het zelf opmerkt. Met de OCT scan kunnen we heel precies bijhouden of een situatie wel of niet stabiel is.

Netvlies: De binnenbekleding van het oog wordt het netvlies genoemd. Bij aandoeningen zoals een hoge bloeddruk of suikerziekte kunnen de bloedvaten van het netvlies aangetast worden. Het netvlies is nauwkeurig in de kaart te brengen en te monitoren met de OCT)

Hoornvlies: Verdunningen of vervormingen van het hoornvlies verstoren de kwaliteit van het zien. Het hoornvlies is nauwkeurig in kaart te brengen en te monitoren met de OCT.


Gezonde macula

Afwijkend beeld

Afwijkend beeld