Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit & Veiligheid

Voor ons werken alleen optometristen en orthoptisten die in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerd zijn. Alleen paramedici die hun kennis en vaardigheden op niveau houden door bijscholingen te volgen zijn hierin te vinden.

Daarnaast zijn alle optometristen en orthoptisten lid van hun beroepsvereniging, respectievelijk Optometristen Vereniging Nederland en Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, die hen van de laatste relevante informatie voorzien.

OogZorgpraktijken Nederland heeft in hoofdlijnen de volgende taken als het gaat om de kwaliteit van zorg

 1. Beleid en ontwikkeling
 2. Informatie en advies
 3. Uitvoeren en bewaken

Beleid en ontwikkeling

 • Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, procedures en protocollen;
 • Ontwikkelt in overleg met samenwerkingspartners meetinstrumenten ten behoeve van kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, zoals nieuwe normen, richtlijnen en regelgeving, en beoordeeld deze op consequenties voor de zorg

 

Informatie en advies

 • Adviseert de OogZorgPraktijken en hun optometristen ten aanzien van kwaliteitsbeleid;
 • Verzamelt tijdens visitaties informatie over de geleverde kwaliteit en geeft op basis hiervan advies aan de OogZorgPraktijken

 

Uitvoeren en bewaken

 • Begeleidt de implementatie van de kwaliteitseisen;
 • Houdt de protocollen en richtlijnen up to date;
 • Signaleert en controleert samen met de OogZorgPraktijken of alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven;
 • Signaleert knelpunten binnen de OogZorgpraktijken die voortvloeien uit audits, klachten- en MIP-registratie (Melding Incidenten Patiënten), maakt indien gevraagd probleem- en procesanalyses en stelt verbetervoorstellen op;
 • Ziet er op toe dat evaluaties in gang gezet worden en bewaakt de uitvoering van evaluaties.
 • Neemt alleen of samen met lokale OogZorgPraktijken deel aan commissies, werk- en projectgroepen die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit

 

Iedere OogZorgpraktijk  is zelf verantwoordelijk voor de geleverde zorg, werkt volgens uniforme protocollen en richtlijnen, voldoet aan de geldende wet & regelgeving, voldoet aan de gestelde eisen vanuit OZPN en werkt samen met andere OogZorgPraktijken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Al onze optometristen en orthoptisten zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici welke ingeval van klachten en geschillen een onafhankelijk oordeel kan geven.

Op Zorgkaart Nederland kunt u ons en onze zorgverleners beoordelen.

 

Programma van eisen OogZorgPraktijk