Samen werken voor de beste OogZorg!

Wat zou het mooi zijn als.

Zorg met oog voor de patiënt, de beste OogZorg is ‘dichtbij’, toegankelijk met korte wachttijden door de beste zorgverlener passend bij uw zorgvraag.

Maar zo werkt het helaas nog niet, het zorgstelsel loopt vast, wachttijden lopen op, treeknormen worden overschreden, de betaalbaarheid staat onder druk en juist in tijden waarin samenwerken gevraagd wordt, denken zorginstellingen nog in oude structuren.

Samen met andere zorgverleners willen OogZorgPraktijken Nederland vernieuwende en innovatieve wijze van OogZorg optuigen en werken aan verbetering.

Door een toegenomen zorgvraag en stijgende kosten in de zorg ziet OogZorgPraktijken Nederland een verschuiving in de zorgvraag van de tweede naar de eerste lijn ontstaan. Het creëren van deze samenwerking, vraagt om nieuwe baanbrekende functie overstijgende zorgpaden, andere vormen van financiering en vraagt vanwege de onzekerheid voor het nieuwe, lef, reflectie en verbindend vermogen van alle belanghebbenden.

Over OZPN

Wij zijn de verbindende schakel tussen de cliënt, huisartsen, optometristen en oogartsen.

Hoe behoud je overzicht en waarborg je de kwaliteit van de zorg? Minder losse eilandjes en meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Als schakel tussen de verschillende oogzorgondernemers zien wij toe op vakkundige OogZorg in de eerste lijn en houden we ons bezig met deze belangrijke maatschappelijke opgave.

Om de kwaliteit van de eerstelijns oogzorg te kunnen garanderen stellen wij een viertal eisen aan de deelnemende praktijken en optometristen

  • Onderscheid tussen commercie en zorgverlening
  • Deelname aan intercollegiale toetsing
  • Praktijken voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen
  • Optometristen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen

Neem contact op met OZPN