Optometrie eerstelijn

Wat houdt het project in?

Samen met de oogartsen van Rijnstate de optometristen uit de regio is afgesproken dat voor een aantal aandoeningen patiënten verwezen kunnen worden naar de optometrist in plaats van naar de oogarts. De optometrist kan een deel van de zorg overnemen van oogartsen. Ingangsklachten waarbij naar de optometrist verwezen kan worden zijn:

  • het persisterend droge of rode oog,
  • screening glaucoom,
  • vermoeden refractiestoornis bij kinderen tussen 8-11 jaar of
  • bij geleidelijke visusdaling die door de huisarts niet te verklaren is.

De oogarts heeft een wachttijd voor de poli van 6 maanden. Door inschakeling van de optometristen kunnen patiënten binnen twee weken terecht voor het benodigde onderzoek en advies ten aanzien van behandeling. Bij verwijzing naar de optometrist hoeft de patiënt niet zijn eigen risico aan te spreken, omdat behandeling plaats vindt in de 1e lijn

Meer informatie over deze samenwerking, kunt u vinden op de website van Onze Huisartsen

« Terug naar overzicht