1 februari 2020 start project Oogheelkunde in samenwerking met “Onze Huisartsen” en “Ziekenhuis Rijnstate”

Inleiding

Zorgverleners zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel daaraan neemt ook de vraag naar tweedelijns oogheelkundige zorg explosief toe. Alle betrokken partijen staan voor het lastige vraagstuk hoe ze gezamenlijk kosteneffectieve oogzorg kunnen blijven bieden. Op dit moment worden de meeste patiënten door de huisarts voor cataract, macula degeneratie, glaucoom, cornea klachten en klachten van de oogleden naar de tweedelijn doorverwezen. Oogheelkundige onderzoeksmogelijkheden en vaardigheden van de huisartsen zijn wisselend en veelal beperkt.

Doel Project oogheelkunde

In dit project leveren optometristen en huisartsen op geprotocolleerde wijze zorg, dichtbij de patiënt, zonder wachttijd. Het betreft een vaste subset van verwijzingen (diagnoses) die door de adviesgroep oogheelkunde bestaande uit oogartsen, optometristen en huisartsen van Onze huisartsen, gezamenlijk gedefinieerd zijn. Het betreft vooral risicopatiënten voor glaucoom, retinopathie, cataract, macula degeneratie en eenvoudige oogaandoeningen zoals blefaritis, jeukend/prikkend oog en het droge oog.

Waarom dit project?

De zorg kan via taakherschikking gelijkwaardig met behoud van kwaliteit tegen lagere kosten dichtbij de patiënt zonder eigen risico worden uitgevoerd.

Wat is het voordeel voor de  patiënt

Patiënten kunnen verwezen worden naar de optometrist om de hoek, zonder wachttijd. Patiënten krijgen goede zorg tegen lagere kosten. Het eigen risico wordt niet belast.

OogZorgPraktijken Nederland is er trots op ook dit project te mogen begeleiden en levert op deze manier haar bijdrage aan de verbetering van de transmurale oogheelkundige zorgketen.

« Terug naar overzicht